Кремация - цена 96,00 лв.                                                                                                 gsm 24h: 0893 425 971

"Услуга за организация на кремация" включва :

   • Консултации - посещение на служител в дома Ви или приемане на заявка в наш офис
   • Съставяне на акт за смърт
   • Заявяване на дата и час за ритуала - опело/поклонение
   • Заявяване на дата и час за кремиране
   • Административни такси в гробищния парк
   • Записване в регистър на гробищен парк
   • Записване в регистър на крематориум
   • Организатор по време на ритуала - опело/поклонение
   • Заявяване на свещеник за опело
   • Осигуряване на служебно лице за извършване на поклонение в зала за граждански ритуал
   • Осигуряване на медицинско лице за установяване на смъртта
   • Осигуряване на медицинско лице за установяване наличието/липсата на насилствена смърт и издаване на разрешително за кремиране
   • Доставки на стоки и траурни потреби в гробищен парк
   • Оформяне на всички необходими документи
   • Административно обслужване
   • Отговорност, коректност, внимание 

    

 • Предлага : нови урнови ниши в колумбарийни стени в Софийските гробищни паркове
 • Предоставя : възможността свободното пренасяне на урната с праха на вашия близък
 • Извършва : транспортиране на урни в страната и чужбина