Стандартен Пакет Кремация 763,00лв.

Услуга за организация на кремация - стандартен пакет включва

  1. Транспорт от хладилна камера до крематориум
  2. Съхранение в хладилна камера
  3. Товаро разтоварване на покойник
  4. Издаване на смъртен акт
  5. Осигуряване на лекар за издаване съобщение за смърт и разрешително за кремация
  6. Ковчег - задължителен за кремация
  7. Подготовка на покойника за кремация
  8. Такса КРЕМАТОРИУМ - за извършване на кремацията
  9. Урна - стандартна - метална
  10. Посочената цена е крайна и се променя само ако се заявят допълнителни стоки и услуги по ценоразпис, предоставен от агенциятав момента на сключване на заявката.